احراز هویت ترنسفر وایز و اکتیو کردن حساب وایز- اکتیو کردن حساب وایز - فعال کردن حساب ترانسفر وایز - اکتیو کردن Transferwise

احراز هویت ترنسفر وایز و اکتیو کردن حساب وایز

احراز هویت ترنسفر وایز و اکتیو کردن حساب وایز پس از افتتاح حساب وایز 2 مرحله اصلی پیش روی شماست؛ اول احراز هویت ترنسفر وایز و سپس یک مرحله دیگر تا استفاده از خدمات آن باقی می ماند و آن اکتیو کردن حساب وایز است که خود این مرحله به نوعی یکی دیگر از مهمترین […]

احراز هویت ترنسفر وایز و اکتیو کردن حساب وایز ادامه مطلب »