ارسال و دریافت با تمام ارزهای پشتیبانی شده، شارژ اینترنتی و دستی حساب ، ارسال درخواست پول به دیگر کاربران ، تبدیل ارز و ...

وبسرویس ( درگاه پرداخت اینترنتی با قابلیت پشتیبانی از تمام ارزهای سایت ) ، ارسال و دریافت ، شارژ اینترنتی و دستی حساب ، ارسال درخواست پول به دیگر کاربران ، تبدیل ارز و ...

درگاه پرداخت ارزی پی توییت | تلفن تماس : 985191014881+
کانال تلگرام پی توییت